Sammenhænge og overblik over patientforløb i regionerne

Hvordan er en patients tur gennem sundhedssystemet forløbet?
Det er et af de mest centrale spørgsmål, der stilles af de mennesker, der har ansvaret for vores sundhedsvæsen.
Hidtil har det ikke været muligt at måle, hvordan et helt patientforløb har været, fordi man ikke har haft et analyseredskab, der kunne dykke ned og svømme på tværs af de enkelte datasystemer.
Enversion har udviklet et analyseredskab, der kan netop det. Arbejde på tværs af alle de systemer, der findes i det danske sundhedsvæsen. Vi kalder det for Enversion Analysecenter.
Det giver helt nye revolutionerende muligheder for at følge med i sundhedsvæsnets arbejde set som hele forløb frem for enkelte handlinger. For eksempel i forhold til:
  • Hjerte- og kræftpakkemonitorering
  • Generelle analyser af forløb, hvor man leder efter flaskehalse eller andre karakteristika inden for forskellige patientgrupper.
  • Analyser af, hvordan patienterne bevæger sig på tværs af regionerne for at få behandling; det man i fagsproget kalder for samhandel.
Med Enversions løsning er det blevet muligt at følge med i, hvor det for eksempel går galt, hvor der er flaskehalse eller for den sags skyld hvor det går helt fantastisk. Alt sammen med henblik på at give os alle sammen mest sundhed for pengene.
Enversions redskab til at analysere på patientforløb rummer unikke muligheder for at følge med i, om der er ordentlig sammenhæng mellem det, man siger, og det man gør, og det betyder, at man nu kan se sammenhænge og komplekse problemstillinger, man hidtil ikke har kunnet betragte.
Vores patientforløbsredskab er allerede implementeret i både Region Nordjylland og Region Midtjylland, hvor vi løbende udvikler og opdaterer løsningen i tæt samarbejde med de mennesker, der arbejder i sundhedsvæsnet hver dag.