Horsens på forkant

”Horsens på forkant” er et telemedicinsk forskningsprojekt, hvor Horsens Kommune og Region Midtjylland gerne vil vide, hvordan en udvalgt gruppe patienters kontakt med sundhedsvæsnet er. Både sundhedsvæsnet i regions-regi – sygehuse, læger etc. – og sundhedsvæsnet i kommunalt regi – genoptræning, hjælp i hjemmet etc.

 

I forbindelse med ”Horsens på Forkant” var der allerede forskere tilknyttet, som indsamlede data. Men det var meget specifikke data. Det projektejerne – Horsens Kommune og Region Midtjylland – var interesserede i, var en løsning, der gjorde det muligt at se på alle de data, der var tilgængelige og ikke blot et udvalg.

 

Derfor har vi leveret et produkt, vi kalder Enversion Faktacenter.

 

Det er kort fortalt en platform, der samler og gør det muligt at håndtere alle de data, der indrapporteres til mange forskellige systemer. Vi samler blandt andet oplysninger fra kommunale systemer, fra Sundhedsstyrelsen, den offentlige sygesikring samt nogle spørgeskemainformationer. Når vi har samlet dem, tilrettelægger vi dem, så det bliver muligt for projektejerne af ”Horsens på Forkant” at se på patienternes sundhedsmønstre på tværs af sektorerne.

 

Det er brugbart, hvis man for eksempel vil se på sammenhænge mellem kommunale ydelser og genindlæggelser, typerne af ydelser og frekvensen af kontakt eller noget helt tredje.

 

Enversion Faktacentret gør det nemlig muligt at sammenholde rigtig mange faktorer og gå på opdagelse i usædvanligt mange data og se tingene i et unikt helikopterperspektiv. Vores faktacenter-løsning er unik i forhold til så mange andre firmaers, fordi vi aldrig smider data væk eller udelukker dem på forhånd. Det er den grundighed, der giver en stor fleksibilitet og frihed til løbende at udvide eller ændre analysearbejdet, og det er det, der gør vores løsning unik.

 

Vores engagement i ”Horsens på Forkant” løber frem til efteråret 2016.