Succesfuld automatisering begynder med data

Og nok af dem. Dine data er fyldt med unik viden og erfaring. Hvorfor ikke bruge dem til at gøre ting smartere? Enversions AI-løsninger inden for økonomi automatiserer faktura-flowet, gør indkøb nemmere og sikrer dig et finansielt overblik, så ressourcerne kan bruges der, hvor de giver mest værdi for dig og dine kunder. Læs mere på www.kaunt.com

  kaunt

7

kaunt løsninger

Enversion® Fakturabehandling

Enversion® Fakturabehandling håndterer dine fakturaer automatisk i realtid, så du kan få frigivet betydelige menneskelige ressourcer.

Enversion® NemIndkøb

Enversion® NemIndkøb er en løsning til dig, der ønsker at bruge den nyeste teknologi og viden inden for indkøbsadfærd til at sikre høj compliance i hele organisationen.

Enversion® Finansielt Klarsyn

Enversion® Finansielt Klarsyn garanterer et totalt overblik over din organisations finansielle aktiviteter fra indkøb til håndtering af fakturaer, og alt det ind imellem.  

Fakturabehandling

Enversion® Fakturabehandling håndterer dine fakturaer automatisk i realtid, så du kan få frigivet betydelige menneskelige ressourcer. Bygget på avancerede maskinlæringsmodeller lærer Enversion® Fakturabehandling af din organisations historiske fakturaer og er ligeglad med, hvilket økonomisystem I bruger. Du får:

 • Identificeret nøjagtigt, hvad I har købt, om regningen skal betales og i givet fald, hvordan den skal bogføres.
 • Væsentlig øget kvalitet af selve konteringen og dermed mere rigtige momsrefusioner
 • Én e-mail hver morgen med et simpelt overblik over, hvordan fakturaerne er blevet håndteret
 • Fuld kontrol og overblik over hele organisationens faktura-flow
 • Læs mere på kaunt.com

NemIndkøb

Enversion® NemIndkøb er en løsning til dig, der ønsker at bruge den nyeste teknologi og viden inden for indkøbsadfærd til at sikre høj compliance i hele organisationen. Du får:

 • Intelligent nudging i realtid, der guider hele din organisation direkte til det aftalte produkt i jeres indkøbsportal
 • Målrettet rådgivning om den optimale indkøbsproces, uanset om der er tale om tjenesteydelser eller produkter i forhold til både nye og gamle aftaler
 • Central styring af tilgængelige e-handelssider, der eliminerer uhensigtsmæssig adfærd i hele organisationen.

Finansielt Klarsyn

Enversion® Finansielt Klarsyn garanterer et totalt overblik over din organisations finansielle aktiviteter fra indkøb til håndtering af fakturaer, og alt det ind imellem. Alt dette så du kan basere fremtidens beslutninger på erfaringer fra fortiden. Det er næsten som at have øjne i nakken. Du får:

 • Unik realtidskobling af faktura- og posteringsdata
 • Dyb og korrekt indsigt i dine omkostninger og et stærkt analysegrundlag for din organisations budgetlægning og økonomistyring
 • Hurtigt og præcist overblik over, hvem der reelt bruger kommunens penge – og på hvad.

 

Sådan virker det

1. Et solidt datafundament

Brug jeres data, I har dem allerede.

2. Skarpe maskinlæringsmodeller

Byg og træn modellerne på jeres data og med vores erfaring.

3. Maskinlæring tilføjet menneskelig intuition

Kombinationen af maskinlæring og menneskelig intelligens giver skarpere resultater.

U

4. Detaljeret analytisk indblik

Sikr dig et kontinuerligt overblik. Fordi data er kun nyttige, hvis de fremlægges på en klar og brugbar måde.

5. Finjusterede løsninger til dine individuelle krav

Vores løsninger kan implementeres uafhængigt af dit eksisterende it-system.

1. ET SOLIDT DATAFUNDAMENT

Data skal bruges til at blive klogere, gøre ting smartere og lette arbejdet til gavn for mennesker, organisationer og samfundet. Hver dag indsamles der oceaner af informationer både i det offentlige og det private. Men alle disse informationer er ikke noget i sig selv. De skal kunne bruges, findes frem, kombineres og analyseres på, hvis de skal gøre gavn for de individuelle forretningsområder. Derfor indsamler, bearbejder, analyserer og implementerer vi data, så de kan danne grundlag for beslutninger, der skal træffes om fremtiden til gavn for din organisation. Et solidt datafundament, som vil skabe grundlag for skarpe maskinlæringsmodeller, der med meget høj nøjagtighed kan prædiktere en lang række udfald afhængigt af din organisations behov. Når data allerede findes og konstant øges, hvorfor så ikke bruge dem?

2. SKARPE MASKINLÆRINGSMODELLER

Enversions maskinlæringsmotor registrerer mønstre i din fakturering, før de er synlige for menneskelig analyse eller bliver et problem for din organisation og holder dig derfor hele tiden ét skridt foran. Vores evner til at hjælpe dig skabes i vores maskinlæringsmodeller, der prædikterer med meget høj nøjagtighed. Vi arbejder med de mest avancerede maskinlæringsalgoritmer, kaldet dybe neurale netværk. Her står algoritmerne selv for at udtrække de nødvendige karakteristika fra data og lærer så at finde mønstre i bestemte kombinationer af begivenheder og rækkefølgen, hvormed de registreres. Det betyder, at modellerne forbedres, mens du sover og samtidig skaber grundlag for reelle datadrevne beslutninger. Dét står i modsætning til traditionelle computerprogrammer, som baserer beslutninger på eksplicitte regler. Regler, der er statiske og ikke partout en korrekt afspejling af virkeligheden, der er under konstant forandring.

3. MASKINLÆRING TILFØJET MENNESKELIG INTUITION

Når mennesker og maskiner arbejder sammen, opstår der positive synergieffekter. Maskinen supplerer og understøtter den menneskelige måde at tænke på. Den menneskelige hjerne er i stand til hurtigt at lære og forstå forskelligartede problemer ved blot at læse få linjer i et leksikon og hurtigt integrere det læste med tidligere erhvervet viden. Omvendt kræver det store mænger data at træne en maskine i at løse helt specifikke opgaver. Men når maskinen først har lært at mestre opgaven, kan den arbejde med høj præcision, hurtigere end mennesker, døgnet rundt og vil aldrig glemme. Maskinen opsamler, sorterer og kategoriserer mængder af data, som menneskehjernen på ingen måde er i stand til at kapere. Herved kan kondenseret viden gøres tilgængelig for eksperten, der kontinuerligt verificerer modellens anbefalinger, så du får modeller, der er tilpasset dine konkrete fokusområder.

4. DETALJERET ANALYTISK INDBLIK

Data er kun nyttige, hvis de fremlægges på en klar og brugbar måde for beslutningstagerne. Derfor garanterer vi et totalt overblik over din organisations finansielle aktiviteter fra indkøb til håndtering af fakturaer, og alt det ind imellem. Alt dette så du kan basere fremtidens beslutninger på erfaringer fra fortiden. Vi bruger nemlig maskinlæring til at designe produkter, der laver realtidskobling af faktura- og posteringsdata, så du opnår en dyb indsigt i cost drivers og kan få et hurtigt og præcist overblik over, hvem der reelt bruger organisationens penge – og på hvad. Samlet set et stærkt analysegrundlag for din organisations budgetlægning.  

5. FINJUSTEREDE LØSNINGER TIL DINE INDIVIDUELLE KRAV 

Automatisering af fakturaer ved hjælp af regler fungerer kun optimalt for simple organisationer. Når din organisation er mere sofistikeret, har du brug for en løsning, der er finjusteret til dine individuelle krav. Men som stadig er nem at implementere uafhængigt af dit eksisterende it-system. Enversions økonomiløsninger er designet, så de med lethed og fleksibilitet kan tilpasses dit nuværende system, uden at du skal skrive så meget som en enkelt stump kode. Vores eksperter og dataanalytikere indsamler og behandler dine data og udvikler herpå banebrydende maskinlæringsmodeller tilpasset dine behov. Inden for få dage har du en fakturahåndteringsløsning, som er specifikt tilpasset dine forretningsbehov.

Vil du vide mere?

Giv os et ring, skriv eller kig forbi til en snak.