Anne Olsvig Boilesen

Anne Olsvig Boilesen +45 50821825 Information engineer

Hos Enversion arbejder jeg med:

Jeg tilrettelægger og kobler de sundhedsdata der bliver registreret i forbindelse med sygehusbesøg/indlæggelser. Jeg stiller data til rådighed, der giver mulighed for at danne et helhedsbillede af en enkelt patients sundhedsinformationer eller give et overordnet billede af patientgrupper, der deler de samme karakteristika.

Fagligt interesserer jeg mig for:

At fundamentet er på plads, så det er muligt at anvende de mange data, der bliver registreret i sundhedsvæsenet. At analysere data retrospektivt til ledelsesinformation og overblik såvel som prospektivt til at understøtte beslutningsstøtte i forhold til fremtidig behandling.

I fritiden er jeg engageret i:

Min mand og mine to børn på fire og seks år. Derudover elsker jeg at løbe, og jeg udfordrer gerne mine kolleger sådan en fredag i frokostpausen.

Contact Information