Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe med at prioritere særligt sårbare patienter?

Tænk at få den optimale visitation første gang, man henvender sig og har brug for hjælp. Tænk at kunne være proaktiv som sundhedsfagligt personale og give den rigtige hjælp helt fra begyndelsen. Tænk at minimere risikoen for overbehandling. Tænk at kunne basere visitations-beslutningen på HELE sygdomshistorikken på blot nogle få minutter. Dét er +prioakut.

Det handler om prioritering.

Dagligt foretages flere tusinde henvendelser til lægefagligt personale fra borgere, der har behov for hjælp. Mange skal vente. Mange får ikke de rigtige henvisninger. Og det er klart. Med et enormt pres på visitationer og akuttelefoner er det vigtigste, at der foregår en handling. Men hvad er det, der handles ud fra? De få oplysninger, borgeren giver i telefonen? Eller over mail? +prioakut hjælper det sundhedsfaglige personale med at prioritere særligt sårbare borgere så tidligt som muligt. Tænk at få den optimale visitation første gang, man henvender sig og har brug for hjælp. Tænk at kunne være proaktiv som sundhedsfagligt personale og give den rigtige hjælp helt fra begyndelsen. Tænk at minimere risikoen for overbehandling. Tænk at kunne basere visitations-beslutningen på HELE sygdomshistorikken på blot nogle få minutter. 

hand-1

Det handler om individuel behandling til alle 

+prioakut er sat i verden for at hjælpe det sundhedsfaglige personale med at identificere særligt sårbare borgere så tidligt som muligt. Når alle skal behandles lige, skal alle også behandles forskelligt. Det lyder nemt i teorien, men er svært i praksis. Lægefaglige vurderinger og behandlinger baseres nemlig på, hvem vi ligner mest. For nogle afspejler det også virkeligheden. Men for mange gør det ikke. Derfor er der behov for individuel behandling. 

"At kunne identificere borgere, så vi kan give særlig hjælp til dem med størst risiko for sygdom, er afgørende for at tilrettelægge det bedst mulige forløb. Det giver størst effekt, hvis det sker så tidligt som muligt i sygdomsforløbet og gerne før kontakt til sundhedssektoren."

Udtaler lægefaglig direktør på AUH, Jørgen Schøler Kristensen.

+prioakut er en unik algoritme, der bruger kunstig intelligens til, på ekstrem kort tid, at få et overblik over hele den enkeltes patients sundhedshistorik OG sygdomshistorikken på alle de patienter, der ligner denne mest. Altså sådan set det samme som det sundhedsfaglige personale gør i dag bare hurtigere og mere dybdegående. Uanset hvor kompetent og erfaren en sundhedsfaglig person er, kan ingen nå at læse hele sygdomshistorikken på den enkelte patient igennem på den tid, de har til rådighed til hver patient. Faktisk vil vi vove den påstand, at intet menneske er i stand til at overskue en sygdomshistorik på hele menneskeliv og alle de mennesker, der ligner denne patient. Heller ikke selvom man har hele dagen til at gøre det.  

Det er nemlig dét, maskiner kan. De kan overskue og gennemskue datamængder større end menneskets hjerne nogensinde vil være i stand til. Punktum.  

Og nu tilbage til virkeligheden.  

Forestil dig, at du som borger henvender dig til din læge eller til vagtlægen, fordi du bliver pludselig syg og har akut brug for hjælp. Men måske har du ikke haft lignende symptomer før? +prioakut kan ved hjælp af din sygdomshistorik, dine aktuelle problemer og sygdomshistorikken på en række patienter, der ligner dig, kunne hjælpe den sundhedsfaglige person med at placere dig mest hensigtsmæssigt blandt landets akutte tilbud. Allerede ved din første henvendelse er det nemlig muligt at lave en mere optimal visitation og hjælpe dig hurtigst og bedst muligt. Det kan være på hospitalet, hos en akutsygeplejerske i din kommune eller noget helt tredje. Det vigtigste er, at du bliver placeret helt korrekt første gang, så du undgår fejl- og overbehandling. Personalet får på samme tid mere tid til de patienter, som kræver det mest. Netop fordi vi har brug for individuelle behandlinger - og i særdeleshed - den korrekte behandling.   

"Det er sindssygt interessant det her og kan virkelig batte noget på både indlæggelsestid, vores arbejdsmiljø og patienternes oplevelse – men der er også andre potentialer i det, som vi ikke har set endnu. Det kan virkelig blive stort det her."

Ulf Hørlyk, ledende overlæge på Akutafdelingen i Horsens. 

Hvordan ser fremtiden ud? 

"Hele tanken bag CDSS-projektet er at udvikle løsninger, der kan komme ud i praksis og rent faktisk gøre en forskel for både borgere og det sundhedsfaglige personale. Det bliver spændende at se, hvordan +prio vil bidrage til det”

Hanne Sveistrup Demant, sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens og styregruppeformand for CDSS og Tværspor.  

Med en presset sundhedssektor, der skal levere mere for mindre, er der ingen tvivl om, at både patienter og sundhedsfagligt personale oplever frustration og grader af utilstrækkelighed. +prioakut er kommet for at blive. For at lette arbejdsbyrden. For at supplere det sundhedsfaglige personale til at træffe de rigtige beslutninger. Så fremtiden ser lys ud. Vi kommer alle i berøring med sundhedssystemet på et tidspunkt i livet. Og det skal være en god, sund og rigtig oplevelse, vi får.  

”Vi ser meget frem til at komme fra forskning til virkelighed på et tidspunkt og især nu, hvor der mere end nogensinde før er brug for teknologiske løsninger, som kan understøtte det vigtige arbejde i sundhedsvæsenet”,

Siger Jacob Høy Berthelsen, founder og CEO, Enversion. 

Som samfund sikrer vi, at de mest sårbare borgere får den rette hjælp og behandling først. Det handler om at se hele den store sammenhæng og udnytte den store mængde af sundhedsdata, som vi har til rådighed. 

For det handler om prioritering. 

Lad os samarbejde om at løfte dine sundhedsprodukter

Skriv dit navn og e-mail her, så kontakter vi dig inden for 24 timer