Enversion privacy and cookie policy

Enversion cookie- og privatlivspolitik

Enversion A/S anerkender, at beskyttelse af dine personoplysninger er yderst vigtig og vi er forpligtet til at respektere dit privatliv og beskytte dine personlige data.

Denne cookie- og privatlivspolitik beskriver, hvordan Enversion A/S (Enversion A/S, vi, os, vores) bruger dine personlige data og de sikkerhedsforanstaltninger, vi har truffet for at beskytte dine oplysninger og holde dem sikre.

Denne cookie- og privatlivspolitik gælder for dig, hvis du køber varer hos os, modtager tjenester fra os, deltager i vores events eller kampagner eller på anden måde interagerer med os, herunder ved at vores hjemmeside eller ved at kommunikere med os via sociale medier.

Venligst gennemgå denne politik i detaljer (sammen med vores cookie-politik og brugsbetingelser og eventuelle andre dokumenter, der henvises til i disse dokumenter, hvis du bruger vores hjemmeside). Hvis du er en eksisterende kunde, kan yderligere detaljer om, hvordan vi bruger dine personlige data, fremgå af din kontrakt med os.

Denne cookie- og privatlivspolitik forklarer vores privatlivspraktikker og dækker følgende områder:

1. Hvilke personlige data vi indsamler

2. Hvad vi gør med dine personlige data

3. Hvordan vi beskytter dine personlige data

4. Dine rettigheder og hvordan du kontakter os

5. Hvordan vi bruger cookies

6. Opdateringer til denne politik

1. HVILKE PERSONLIGE DATA VI INDSAMLER

Vi indsamler og behandler nogle eller alle følgende persondata om dig:

• Oplysninger om dig – dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, brugernavne på sociale medier, fødselsdato eller detaljer om din arbejdsgiver og din stilling.

• Dine transaktionsdetaljer og købshistorik – oplysninger om køb og andre transaktioner, du har foretaget, herunder via vores hjemmeside eller via andre kanaler, herunder leveringsadressen og detaljer om købte produkter.

• Oplysninger, vi indsamler om din deltagelse i vores kampagner og konkurrencer eller deltagelse i vores arrangementer – oplysningerne i dine ansøgningsskemaer, optagelser du eller vi har lavet, detaljer om dine gæster i forbindelse med de kampagner og konkurrencer, du har været med i eller vundet, eller andre oplysninger relateret til din deltagelse i begivenheder, herunder eventuelle krav til kost og krav om adgangsforhold, du måtte have.

• Oplysninger om dine interesser – detaljer om eventuelle hobbyer eller aktiviteter, du deltager i via information om dine personlige interesser.

• Information om markedspræferencer – oplysninger om dine marketings- og kommunikationspræferencer og oplysninger, vi indsamler som hjælp til at finde ud af, hvilke produkter og tjenester, der kan have interesse for dig.

• Oplysninger om meningsmålinger – dine svar på markedsundersøgelser, som vi udfører.

• Vores korrespondance med dig – herunder feedback, klager og kommentarer fra dig via telefon, e-mail eller sociale medier eller optegnelser over online, papir- eller personlig korrespondance og interaktioner mellem os. Hvis du har kommunikeret med os via telefon, indsamler vi oplysninger om det telefonnummer, der er blevet ringet til os fra.

• Tekniske oplysninger – herunder Internetprotokol (IP)-adressen, der bruges til at forbinde din computer til internettet eller dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser plug-ins og -versioner, operativsystem og platform.

• Oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside – herunder den komplette Uniform Resource Locators (URL) clickstream til, gennem og fra vores hjemmeside (inklusive dato og klokkeslæt), produkter du har set eller søgt efter, sider du har adgang til, load hastigheder (page respons times), download-fejl, varighed af besøg på bestemte sider, side-interaktionsoplysninger (som at scrolle, klikke og lave mouse overs) og metoder, der bruges til at browse væk fra siden.

KILDER FOR PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler mange af de personlige data, som vi gemmer om dig, direkte fra dig eller dine interaktioner med os, vores hjemmeside eller sociale medier. Vi kan også modtage dine personlige oplysninger fra andre kilder, herunder forretningspartnere, underleverandører inden for tekniske-, betalings- og leveringstjenester, reklametjenester, analysefirmaer og søgeinformationstjenester.

2. HVAD VI GØR MED DINE PERSONLIGE DATA

I henhold til de europæiske databeskyttelseslove skal vi oprette og informere dig om et retsgrundlag eller ”begrunde” vores brug af dine personlige data. For hver anvendelse, der er nævnt nedenfor, konstaterer vi det formål, som vi benytter og afdækker ift. data, og det grundlag, vi har tillid til som basis for vores anvendelse. En forklaring af hvert af grundlagene findes nedenfor.

• Samtykke: hvor du har givet dit samtykke til vores brug af dine oplysninger (du vil blive præsenteret for en samtykkeerklæring i forbindelse med en sådan anvendelse og kan trække dit samtykke tilbage med de metoder, der er angivet i vores cookie- og privatlivspolitik). (Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a).

• Kontraktudformning: hvor dine oplysninger er nødvendige for at indgå eller udføre vores kontrakt med dig. (Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b).

• Juridisk forpligtelse: hvor vi skal bruge dine oplysninger for at kunne at overholde vores juridiske forpligtelser. (Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c).

• Legitime interesser: hvor vi bruger dine oplysninger til at efterkomme en legitim interesse og hvor vores grunde til at bruge data vejer tungere end dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. (Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Dette er de vigtigste retsgrundlag, som vi typisk bruger til at legitimere vores brug af særlige kategorier af dine personlige data:

• Juridiske krav: hvor dine oplysninger er nødvendige for at etablere, forsvare, retsforfølge eller dokumentere erstatningskrav imod dig eller en tredjepart. I væsentlig offentlig interesse: behandling er nødvendig af hensyn til en essentiel offentlig interesse på grundlag af EU- eller lokal lovgivning.

• Eksplicit samtykke: Du har givet dit eksplicitte samtykke til behandling af personoplysningerne til et eller flere angivne formål. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som angivet i afsnittet omhandlende ”Kontakt”. Hvis du gør det, kan vi muligvis ikke levere vores produkter eller tjenester, der kræver brug af sådanne data.

Afhængigt af hvordan du interagerer med Enversion A/S, bruger vi dine personlige data til følgende formål:

• For at levere og administrere produkter og tjenester, du har anmodet om: for at opfylde vores forpligtelser som følge af kontrakter indgået mellem dig og os, herunder at arrangere levering, adressere eller annullere ordrer, for at give dig de oplysninger, produkter og tjenester, som du beder om fra os, og for at informere dig om ændringer i vores produkter og tjenester

–> Retsgrundlag: kontraktudformning, legitime interesser (for at gøre det muligt for os at udføre vores forpligtelser og levere produkter og tjenester til dig eller at underrette dig om ændringer i vores produkter og tjenester)

• For at kommunikere effektivt med dig: For at svare på dine spørgsmål, kommentarer, klager eller andre meddelelser, herunder eventuelle spørgsmål vedrørende vores produkter

–> Retsgrundlag: legitime interesser (for at give os mulighed for at svare dig og levere produkter og tjenester til dig), juridiske krav

• For at føre tilsyn med aktiviteter og registrere vores korrespondance med dig: for at føre tilsyn med vores kommunikation med dig, herunder for at sikre servicekvalitet, overholdelse af procedurer og til træningsformål

–> Retsgrundlag: legitime interesser (for at sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester)

• For at give dig marketingmateriale: for at give dig information via post, e-mail, telefon, SMS eller online eller via annoncer på sociale medier om produkter og tjenester, som vi tilbyder, hvor sådanne produkter eller tjenester ligner dem, du allerede har købt eller spurgt om, eller hvor du har givet samtykke til at blive kontaktet til disse formål. Vi kan også bruge dine oplysninger til markedsføring af udvalgte forretningspartners produkter og tjenester. Når det kræves ved lov, vil vi bede om dit samtykke på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine data for at udføre nogle af disse typer af markedsføring. Vi vil give dig mulighed for at afmelde eller fravælge yderligere kommunikation om

enhver elektronisk markedsføring sendt til dig, eller du kan til enhver tid afmelde dig ved at kontakte os ved hjælp af de detaljer, der er angivet i afsnittet ”Kontakt” nedenfor

–> Retsgrundlag: samtykke, legitime interesser (for at holde dig opdateret med nyheder i forhold til vores produkter og tjenester)

• For at føre vores kampagner og konkurrencer: hvor du deltager i kampagner og konkurrencer, for at kunne føre sådanne kampagner og konkurrencer, herunder at give dig besked, hvis du har vundet. Hvis du vinder en præmie i overensstemmelse med lokal lovgivning, kan vi gøre dine personlige data og dine gæsters personlige data tilgængelige på vores hjemmeside og på sociale medier og i pressemeddelelser. Vi kan også gøre disse oplysninger tilgængelige for tredjeparter, der måtte have brug for disse oplysninger til at kunne give dig din præmie

–> Retsgrundlag: kontrakt udformning, legitime interesser (for at kunne føre vores kampagner og arrangementer effektivt)

• For at forberede vores arrangementer: Hvis du deltager i et arrangement planlagt eller på anden måde understøttet af os, kan vi bruge dine personlige data, herunder specifikke kostbehov, sundhedsoplysninger og krav om adgangsforhold i forbindelse med arrangementets forløb

–> Retsgrundlag: legitime interesser (for at give os mulighed for at arrangere vores begivenheder og at servicere og imødekomme dine specifikke præferencer og behov under vores arrangementer), eksplicit samtykke (hvis nødvendigt)

• For at omorganisere eller foretage ændringer i vores forretning: I tilfælde af at vi: (i) er underlagt forhandlinger om salg af vores forretning eller en del heraf til en tredjepart ii) sælges til tredjemand eller iii) gennemgår en reorganisation, skal vi muligvis overføre nogle eller alle dine personlige data til den relevante tredjepart (eller dets rådgivere) som en del af enhver due diligence-proces med det formål at analysere et foreslået salg eller reorganisation. Vi bliver muligvis også nødt til at overføre dine personlige data til den reorganiserede enhed eller tredjepart efter salg eller reorganisering, for at de kan bruges til samme formål som angivet i denne cookie- og privatlivspolitik.

–> Retsgrundlag: legitime interesser (for at give os mulighed for at ændre vores forretning), retslig forpligtelse.

· For at overholde juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser: vi må behandle dine personlige data for at overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige krav, som kan omfatte at videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, herunder forsikringsselskaber, domstolene og/eller tilsynsmyndighederne eller retshåndhævende myndigheder i forbindelse med henvendelser, procedurer eller undersøgelser foretaget af sådanne parter overalt i verden, eller hvor det er påtvunget at gøre således.

–> Retsgrundlag: juridiske forpligtelser, legitime interesser (for at samarbejde med retshåndhævende myndigheder og lovgivningsmæssige myndigheder)

Hvis du har spørgsmål omkring retsgrundlag, vi efterlever, bedes du kontakte os ved hjælp af de detaljer, der er angivet i afsnittet ”Kontakt” nedenfor.

3. HVORDAN VI BESKYTTER DINE PERSONLIGE DATA

HVOR OPBEVARES DINE PERSONOPLYSNINGER

De data, vi indsamler fra dig, gemmes i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE PERSONOPLYSNINGER

De personlige oplysninger, som vi har om dig, vil ikke blive opbevaret længere end lovligt tilladt og vil kun blive opbevaret så længe som nødvendigt for at give dig de ønskede produkter, tjenester eller oplysninger eller til andre formål, der er angivet i henhold til afsnittet ”Hvad gør vi med dine personoplysninger” ovenfor. Vi kan f.eks. beholde visse transaktionsoplysninger og korrespondance, indtil tidsfristen for krav som følge af transaktionen er udløbet, eller for at overholde lovkravene vedrørende bibeholdelse af sådanne data.

VIDEREGIVELSE AF DATA UDENFOR EØS?

I tilfælde af, at vi flytter personlige data udenfor EØS-området, kan vi blive pålagt at træffe yderligere specifikke foranstaltninger for at beskytte de relevante personoplysninger. Visse lande udenfor EØS er blevet godkendt af Europa-Kommissionen som ydende hovedsageligt tilsvarende beskyttelse af EØS-lovgivningen om databeskyttelse, og der kræves derfor ingen yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at flytte personoplysninger til disse jurisdiktioner. I lande, der ikke har fået disse godkendelser, bruger vi passende beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte personlige oplysninger fra at blive overdraget, som f.eks. EU-godkendte model kontraktbestemmelser eller bindende selskabsregler, der er tilladt i henhold til gældende juridiske krav. Kontakt os venligst ved hjælp af oplysningerne i afsnittet ”Kontakt” nedenfor, hvis du vil se en kopi af de specifikke sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes til eksport af dine personlige data.

HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne cookie- og privatlivspolitik.

Hvor vi har givet dig (eller hvor du har valgt) en adgangskode, der giver dig adgang til visse dele af vores hjemmeside, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Vi beder dig om ikke at dele adgangskoden med nogen.

Desværre er overførslen af information via internettet ikke helt sikker. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine data til vores hjemmeside – enhver transaktion er på egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, anvender vi strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forhindre uautoriseret adgang.

HVAD MED LINKS TIL ANDRE SIDER?

Vores hjemmeside og sociale medie-sider kan fra tid til anden indeholde links til og fra hjemmesider til vores partnernetværk, tilknyttede partnere og andre tredjeparter. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, skal du være opmærksom på, at disse websteder har deres egne privatlivspolitikker, og at vi ikke har noget ansvar eller retligt ansvar for disse politikker. Tjek venligst disse politikker, inden du sender personlige oplysninger til disse websteder.

4. DINE RETTIGHEDER OG HVORDAN DU KONTAKTER OS

Du har ret til at bede os om ikke at bruge dine personlige data til markedsføringsformål. Vi informerer dig eller indhenter dit samtykke (inden vi indsamler dine data), hvis vi har til hensigt at bruge dine data til sådanne formål, eller hvis vi har til hensigt at videregive dine oplysninger til tredjepart til sådanne formål. Du kan sige nej til dette ved at klikke på afmeldingen nederst på de e-mails, vi sender til dig til markedsføringsformål. Du kan til enhver tid sige nej ved at kontakte os på dpo@enversion.dk.

OPDATERING AF INFORMATION

Vi vil så vidt muligt bestræbe os på at sikre, at dine personoplysninger er korrekte. For at hjælpe os med dette bør du underrette os om eventuelle ændringer af de personoplysninger, du har givet os. For kontaktinformationer se afsnittet ”Kontakt” nedenfor.

DINE RETTIGHEDER

Som registreret kan du under visse forhold have ret til at kræve, at vi:

· giver dig yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger og behandler dine personlige data

· giver dig en kopi af de personoplysninger, vi har om dig

· retter unøjagtigheder i personoplysningerne og færdiggør ufuldstændige personoplysninger, som vi har om dig

· sletter personlige data, vi ikke længere har grund til at behandle

· begrænser, hvordan vi behandler dine personlige data, mens vi besvarer en forespørgsel, du har sendt os.

Derudover har du ret til:

· hvis behandlingen er baseret på samtykke, at tilbagekalde samtykket; bede os om at overføre de personlige data, du har givet os, og som vi stadig har om dig, til en tredjepart elektronisk;

· gøre indsigelser imod enhver behandling af personoplysninger, som vi behandler af hensyn til ”legitime interesser” eller ”offentlige interesser”, medmindre vores grunde til den tilgrundliggende behandling ophæver dine interesser, rettigheder og friheder;

· til enhver tid gøre indsigelser imod direkte markedsføring (herunder profilering til sådanne formål).

Disse rettigheder er underlagt visse undtagelser for at beskytte den offentlige interesse (for eksempel forebyggelse eller afsløring af kriminalitet) og vores interesser (for eksempel vedligeholdelse af juridisk privilegium) og kan muligvis ikke alle være tilgængelige i det land, du er opholder dig i.

For at udøve din ret bedes du kontakte os via de detaljer, der er angivet i afsnittet ”Kontakt” nedenfor. Hvis du ikke er tilfreds med vores brug af dine personlige oplysninger eller vores svar på enhver udnyttelse af disse rettigheder, har du ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

KONTAKT

Vi hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål, kommentarer og forespørgsler vedrørende denne cookie- og privatlivspolitik og du skal rette disse til dpo@enversion.dk

Enversion har udpeget en databeskyttelsesansvarlig (DPO), der kan kontaktes på dpo@enversion.dk

5. HVORDAN VI BRUGER COOKIES

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser på din computers harddrive. Cookies bruges ofte som en mekanisme for websites til at huske nyttige oplysninger, som f.eks. dine loginoplysninger og kan bidrage til brugervenlighed, når du navigerer på et websted. Vores cookies kan ikke identificere dig personligt.

Cookies på vores hjemmeside bruges til en række forskellige formål, men generelt går brugen af dem i følgende kategorier:

a) ”Strengt nødvendige cookies”: disse er nødvendige for driften af vores hjemmeside. De omfatter f.eks. cookies, der giver dig mulighed for at logge ind på sikre områder på vores hjemmeside.

b) Analytiske/funktionalitets cookies: disse giver os mulighed for at genkende og tælle antallet af brugere på vores hjemmeside og se, hvordan sådanne brugere navigerer vores hjemmeside. Dette hjælper med at forbedre, hvordan vores hjemmeside fungerer, for eksempel ved at sikre, at brugerne let kan finde det, de søger efter.

c) Drifts- og optimerings cookies: disse forbedrer den praktiske ydeevne på vores hjemmeside og gør det nemmere for dig at bruge. Sådanne cookies bruges til at huske, at du tidligere har besøgt hjemmesiden og bedt om at forblive logget ind på denne.

d) Målrettede cookies: disse registrerer dit besøg på vores hjemmeside, de sider, du har besøgt, og de links, du har fulgt.

Du kan kontrollere cookies ved at aktivere indstillingen på din internetbrowser, som giver dig mulighed for at slå indstillingen af alle eller nogle cookies fra.

Bemærk venligst, at hvis du slår indstilling fra eller sletter cookies, begrænser dette den service, vi kan levere til dig og kan påvirke din brugeroplevelse.

Hvis du ikke vil bruge cookies, kan du til enhver tid slette de cookies, der er på din computer. Læs her hvordan du sletter cookies:

Slet cookies i Microsoft Edge

Slet cookies i Microsoft Internet Explorer

Slet cookies i Mozilla Firefox browser

Slet cookies i Google Chrome browser

Slet cookies i Safari-browseren

Slet cookies i Opera browser

Slet flash cookies

Slet cookies på iPad, iPhone, iPod touch

Slet cookies på Android-telefoner

6. OPDATERINGER TIL DENNE POLITIK

Eventuelle ændringer, vi fortager i denne cookie- og privatlivspolitik, vil blive offentliggjort på hjemmesiden og, hvis det er relevant, meddelt dig via e-mail. Venligst tjek ofte for at se eventuelle opdateringer eller ændringer til denne cookie- og privatlivspolitik.