Philosophy

Hvem vi er påvirker, hvordan vi arbejder

Vi arbejder for en bedre sundhed til alle. Det er det formål, vi deler med vores kollegaer både inden for og uden for vores virksomhed. Det er grunden til, at vi løbende udfordrer, hvordan vi tænker på og arbejder med sundhed i dag, og hvordan man i dag har tilbøjelighed til at fokusere på behandling fremfor forebyggelse. En reformation af sundhedsvæsenet, som vi kender det i dag, og bedre sundhed til alle er det mål, der får os til at se tingene i et større perspektiv. Og hvad betyder det så, at vi skal 'RISE together'? For os er det simpelt:

Sammen vil vi ....

R
BYGGE RELATIONER
Mere
I
UDNYTTE KRAFTEN I INTELLIGENS
Mere
S
SKALERE
Mere
E
BRIDGE WITH ENGINEERING
Mere

Vi bygger relationer

Vi bygger relationer

Vi bygger RELATIONER med mennesker og kontekster. Kun i sammenhæng med mennesker, såvel patienter som personale, og kontekster, kan datadrevne løsninger lede vejen til bedre sundhed for alle.

At opbygge RELATIONER betyder for os, at vi altid begynder med antropologiske observationer af de eksisterende omgivelser og de mennesker, der befinder sig heri. En dyb forståelse af og et solidt indblik i den atmosfære og det økosystem, som vi træder ind i, er afgørende for, at et samarbejde bliver en succes. Empati for slutbrugeren kombineret med essentielle virksomhedskritiske spørgsmål, der besvares gennem design, prototyping og tests med brugere, er omdrejningspunktet for designtænkning. Det er grundstenen i vores arbejde. Vi kobler viden, behov og erfaringer med drømme og visioner. Vi arbejder i korte designintervaller og ender altid med effektive produktbeslutninger, der hjælper vores samarbejdspartnere hurtigere end mere traditionelle tilgange.

Vi udnytter kraften i intelligens

Vi udnytter kraften i intelligens

Vi udnytter kraften i INTELLIGENS. Vi insisterer på at arbejde smartere. Det er derfor, en solid klargøring af data og en smart anvendelse af kraften i kunstig intelligens er grundstenen i alt, hvad vi laver.

At udnytte INTELLIGENS betyder, at vi kombinerer en solid baggrund af datavidenskab med en knivspids kunstig intelligens og tilsætter et ekstra niveau af designtænkning og markedsforståelse. Det er den eneste hemmelige ingrediens, der findes i alle vores produkter. Vi tror på, at vi skal udfordre den måde, vi ser på sundhed på i dag. Vi skal fokusere på forebyggelse snarere end behandling. Vi skal gøre det muligt for kloge folk også at arbejde klogt og nyde at gøre det. Det er grunden til, at vi kun ansætter kloge folk hos Enversion, og det er grunden til, at vi vil give tid tilbage til klinikeren og patienten.

Vi vil skalere

Vi vil skalere

Vi arbejder for at SKALERE. Vi vil skalere sundhed ved at reformere måden, hvorpå vi tænker sundhed i dag, og løbende højne sundheden for alle. Det er defor, vi eksisterer.

Det kræver et øget fokus på skalering, hvis vi vil reformere sundhed. Fællesnævneren for alle de projekter, vi er en del af, er, at de kan bidrage til at skalere sundhed. Når vi koder og designer for at levere sundhedsdata til sundhedspersonale over hele verden, støder vi på mange ekstraordinære projekter og ideer på vores vej. Det er derfor, du aldrig vil kunne finde kun én case i vores portfølje. Ét projekt er aldrig nok, hvis man virkelig vil gøre en forskel. En kontinuerlig effektivisering og automatisering af vores arbejdsprocesser sikrer os, at vi lærer af vores fejl og løbende udvikler og forbedrer vores metoder, som gør dem egnede til skalering.

We bridge with engineering

We bridge with engineering

We bridge with ENGINEERING. Det har vi altid gjort, og det vil vi altid gøre. Kernen i alt, hvad vi gør, starter med data. Og mange af dem.

Data er lige så vigtige for os, som træ er for en tømrer. Vi indhenter data, opdeler dem, renser dem og gør dem klar til at blive brugt af sundhedsfagligt personale i hele verden. Data Engineering og Data Science er vores kerne ekspertiser. Kunstig intelligens er kirsebæret på toppen af kagen, som vi tilføjer i slutningen af vores udvikling. Med 11 års erfaring med strukturering af sundhedsdata ved vi, hvad vi taler om. Vi ved også, at værdien ikke ligger i selve dataene men i de måder, hvorpå vi er i stand til at udnytte dataene på og gøre dem anvendelige for faktiske beslutninger - nu og i fremtiden.

Let’s help people on a massive scale — It’s like Mother Teresa on steroids

Jacob Høy Berthelsen. Founder & CEO @ Enversion